Міжмережний екран

Програмно-апаратний комплекс призначений для блокування атак з мережі. Розрізняють три види (за принципом дії та рівнем використаних протоколів): пакетні фільтри, фільтри з контролем стану, посередники або проксі.

Повернення LAND для Windows

Вже призабута та блокована у більшості ОС (у т.ч. Windows NT) атака LAND повертається завдяки недолікам реалізації протокольного стека Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003.

"Оновлена версія" атаки передбачає відправку великої кількості TCP пакетів (з флагом SYN). Атака можлива на довільний відкритий TCP порт.

Syndicate content

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа