Дистанційне навчання в Україні. Міф чи реальність?

Дистанційне навчання (distance education, e-learning), як інновація прийшло на український ринок навчальних послуг декілька років тому і до цього часу залишається без законодовчо-нормативного визначення. За цей час тривали активні дискусії стосовно стратегії, перспективності та можливості впровадження e-learning в освітню сферу України.
Дистанційна освіта досі не легалізована в Україні, як окрема форма навчання, а лише частково використовується в заочному навчання (деколи відбуваєть тільки проста підмiна назви "Заочне навчання" на "Дистанцiйне навчання" без змiни технологiй та пiдходів до навчання) й як засіб для організації тренінгів бізнесменів чи працівників компаній.
Зараз відбувається обговорення проекту положення Міністерства Освіти і Науки України про дистанційну освіту (ДО) як державну політику, спрямовану на створення і розвиток системи дистанційної освіти в Україні (СДО). Текст положення можна знайти тут: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/udec.nsf/poloszennyaukrDO?OpenPage

25 грудня 2002 року в третьому, остаточному, читанні Державна Дума Росії узаконила навчання з допомогою дистанційних технологій прийнявши поправки до законів "Об образовании" і "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Ці поправками дозволяють оволодівати знаннями дистанційно з отриманням загальнодержавного документа (диплому) після закінчення навчання.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Положення про ДН затверджене!

Міністр Кремень підписав Наказ Міністерства освіти і науки України
21.01.2004 №40 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" та з метою забезпечення організації навчального процесу за дистанційною формою навчання затвердив Положення про дистанційне навчання.

Можливо щось зміниться на краще?

А чи може дистанційне навчення замi

У мене питання - а чи може дистанційне навчання бути альтернативою нормальному? Як вирішуються питання контролю студентів, оцінювання їхніх знань і тп? Чи можна "дистанційний" диплом прирівняти до "стаціонарного"?
Чи може дистанційне навчання в ВУЗах перетвориться в систему продажі дипломів?

Труднощі є :(

Зараз є два шляхи впровадження дистанційних технологій:
• Впровадження розподілених дистанційних технологій у навчальний процес існуючих навчальних закладів;
• створення віртуальних навчальних закладів із використанням нових комунікаційних й інформаційних технологій (віртуальних університетів, коледжів і гімназій);
Сьогодні в Україні повноцінних віртуальних навчальних закладів немає. Це зумовлено низкою об’єктивних причин. Зараз перспективніше, на мою думку, поступово впроваджувати дистанційні технології в навчальний процес стаціонарної та заочної форми навчання у якості доповнюючої та розширюючої компоненти, або для програм отримання іншого фаху на базі вищої освіти.
Щодо зловживань - вони є і в стаціонарній освіті, вони будуть і в ДО. Проблема "ідентифікації" студента - одна з головних в ДО. Але і тут є певні програмні, оганізаційні і технологічні рішення: поточне тестування, використання відеозв'язку, обов'язковий "очний" заключний іспит і т.д.

дистанційна освіта

дистанційна освіта може бути реальною альтернативою традиційному. Але при деяких умовах. Однією з таких є висока мотивація щодо навчання, яка, як ви знаєте, відсутня у наших студентів. Теоретики ДО (наберусь сміливості чи наглості віднести й себе до них) вважають, що в Україні ДО може розпочати свій розвиток саме із системи другої вищої освіти, куди приходять люди, які знають, чого вони прийшли і задля чого тратять свій час.
А основною перепоною ДО є низький рівень компютерної грамотності, доступу в Інтернет і недовіра. Хоча, можливо, з часом щось зміниться...

З повагою, Баловсяк Надія

„Інтернет-Освіта-Наука-2004”

5-9 жовтня у Вінницькому Національному технічному університеті пройшла четверта міжнародна науково-практична конференція „Інтернет-Освіта-Наука-2004”. Багато виступів було присвячено методологiї та практиці дистанцiйної освiти (ДО). 8 жовтня відбувся круглий стіл з проблем дистанційного навчання (ДН). Основна думка — ДН як форма навчання у своєму чистому вигляді застосовується досить рідко — тільки в короткострокових курсах (без отримання диплому). Більш ефективним виглядає впровадження систем змішаного навчання (blended education)– тобто поєднання очного та ДН. Основні проблеми ДН — відсутність нормативної законодавчої бази з питань ДО та стандартів формування навчального контенту. Мета впровадження ДН — підвищити якість навчального процесу у вищій школі.

ДН та Болонь

А як наше дикунське ДН вписується у Больнський процес? Можливо в центральних регіонах Неньки і в обласних центрах ДН, дійсно, розповсюджується завдяки І-нету, а ми на периферії тягнемо її як шкапу на бійню - і вона не хоче, і нам шкода,.. але ж ТРЕБА!

Болонський процес

Болонський процес стосується приведення до певних (європейських) стандартів вищої освіти. Аде ДН має виступати основною формою організації навчання за тими стандартами. Інша справа, що все це робиться "добровільно-примусово" і ТІ що це почали (зверху) зовсім не усвідомлюють (і не розуміють) як це все робити. На жаль :( Зате потім буду звітувати що освіта в Україні приведена до ЄВРОПЕЙСЬКОГО рівня ;)

ДН в українських ВУЗах?

Не підкажете, де можна знайти інформацію, які ВУЗи України пропонують зараз дистанційну форму навчання? Причому саме ДН, а не заочне?

Дякую

ДН у Вузах

ДН у чистому вигляді існує в Україні тільки у вигляді короткострокових курсів (без отримання загальнодержавного диплому). У випадку ж використання ДН у ВУЗах - зараз відбувається підміна понять - тобто вводиться "заочно-дистанційна форма навчання". Тілька так можна "законно" видавати диплом державного зразка :(

Україна приєдналася до Болонськог

Відповідне рішення було прийнято у четвер (19.05.2005) у норвезькому місті Бергені на Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, повідомили «proUA» в прес-службі Міносвіти. Делегація України на чолі з Міністром освіти і науки Станіславом Ніколаєнком після підписання відповідних документів продовжила разом з учасниками форуму з інших країн Європи роботу над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року.

P.S. Ну що, слід очікувати і нових "зрушень" й у сфері дистанційного навчання, або як його зараз прийнято називати e-learning ;)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа