Робота з базами даних на КПК

SmartList To Go - один з багатьох офісних продуктів від DataViz (http://www.dataviz.com/smartlisttogo), який призначений для роботи з базами даних на платформі Palm. На відміну від багатьох прграм цього напрямку SmartList To Go має ряд принципових переваг, які дозволяють використовувати КПК як мобільний клієнт бази даних.
SmartList To Go складається з двох компонент -

  1. Десктопна частина (встановлюється на компю'тері)
  2. SmartList To Go для КПК (встановлюється на КПК)

Десктопна частина служить для зручного створення SmartList-ів, роботи з даними на комп'ютері, та для синхронізації з MS Access.
На КПК SmartList To Go дозволяє створювати SmartList-и, працювати з даними (переглядати, редагувати, змінювати). Усі зміни даних на КПК синхронізуються з десктопною частиною, як в свою чергу може синхронізувати дані з MS Access.
Кожен SmartList - це не просто таблиця, а таблиця з певним контролем обмежень цілісності (таблиці можуть мати первинні та зовнішні ключі, поля можуть мати обмежений набір значень). Крім того SmartList включає наступні основні елементи оформлення даних.

  • Views (перегляди) - аналоги SELECT-запитів, які дозволяють вибирати потрібні дані з заданими умовами
  • Forms (форми) - інтерфейсні засоби вводу, редагування та вилучення даних
  • Lists (списки) - списки фіксованих значень для полів з обмеженим набором значень
  • 1 to Many (один до багатьох) - механізм побудови master-detail форми з можливістю навігації від основної таблиці (SmartList-а) до підпорядкованої
  • DB Join (зв'язок з БД) - механізм вибору значень для зовнішніх ключів (з посиланням на інший SmartList)

Можливості SmartList To Go є цілком достатні для того, щоб використовувати КПК як клієнта корпоративної БД. Для цього необхідно використати MS Access як проміжний інтерфейс між корпоративною БД та SmartList To Go на КПК і правильно налагодити синхронізацію даних. А саме:

  • Довідкова інформація повинна синхронізуватися від комп'ютера до КПК
  • Документальна інформація (наприклад, про продажі товару) повинна синхронізуватися від КПК до комп'ютера

Джерело - http://pzhe.net/ua/pda_db.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа