Нові дані про розподіл популярності броузерів

Microsoft Internet Explorer - 87.28 %
Mozilla Firefox - 8.45 %
Apple Safari - 1.21 %
Netscape - 1.11 %
Opera - 1.09 %

Джерело - Firefox продолжает теснить Internet Explorer

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Та ну...

Більше вірю власним підрахункам.

Приблизні:

Microsoft Internet Explorer - 77 %

Mozilla Firefox - 3%

Apple Safari - 2 %

Netscape - 7 %

Opera - велика решта %

Чомусь не вірит

Чомусь не віриться, що Opera пасе задніх.

Нюанс

З оперою є нюанс, що може суттєво занижати статистику по ній. А саме - деякі версії Опери (наскільки я пригадую) по замовчуванню ідентифікують себе як IE

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа