Інтернет на підприємстві. Збитки

Сьогодні часто можна зустріти ситуацію, коли на підприємстві чи в установі активно впроваджується використання Інтернету управлінським персоналом. Проте, часто таке впровадження обмежується наданням користувацького доступу деяким робочим місцям комп’ютерної мережі установи.Чи корисний такий підхід зокрема та користувацький Інтернет взагалі для фірми? Маю намір написати кілька статтей на дану тематику, проте першою йде стаття негативна – де вказуються деякі загрози, на які наражається установа, впроваджуючи доступ до Інтернету своїм співробітникам.


Довгий час більша частина керівників установ та фірм були категоричними противниками під’єднання корпоративної мережі установи до Інтернет. Значна частина керівників такими залишаються і досі, інтуїтивно відчуваючи певні загрози в глобальному інформаційному середовищі. Проте, тепер почали з’являтися керівники, які вважають, що Інтернет на робочих місцях є ознакою технологічності фірми, її респектабельності та процвітання. А також свідчить про високий рівень турботи фірми про своїх працівників.


Спробуємо проаналізувати ситуацію детальніше. Зразу обумовлюся, що дані міркування не стосуються наукових, освітніх закладів, дослідних лабораторій, ЗМІ, органів правопорядку (там своя специфіка), інших спеціальних установ та структур. У першу чергу мова піде про підприємства, фірми, установи.


Чи є корисним для таких установ Інтернет? Питання комплексне. Давайте подумаємо чи може він бути шкідливим. Однозначно! Глянемо на основні загрози, що несе у собі Інтернет на робочих місцях.


Фінансові видаткиІнтернет може стати достатньо серйозним джерелом прямих фінансових збитків. Трафік в Україні дорогий, і за умови швидкісного підключення та неспецифікованих об’ємів трафіку збитки для підприємства можуть вимірюватися тисячами доларів у місяць.


Вступає у дію закон – чим швидше під’єднання до Інтернету – тим більше трафіку витрачається намарно (викачування одного фільму з Інтернету може коштувати значно дорожче ліцензованої копії на DVD).

Інфікація комп’ютерів


Інтернет є джерелом різноманітних загроз для комп’ютерної мережі та обладнання підприємства. Інфікація комп’ютерів вірусами, троянами, adware і тому подібним шкідливим ПЗ здатна призвести до:

 • Викрадення конфіденційної інформації
 • Руйнування цінної інформації
 • Виведення з ладу комп’ютерних систем
 • Стрімкого росту витрат на Інтернет (внаслідок неконтрольованої поведінки інфікованої техніки)

До тих самих наслідків можуть привести і інші загрози з Інтернету

Погіршення атмосфери в колективі та руйнація бізнес-процесів

Впровадження Інтернету часто стає тлом, на якому відбуваються негативні процеси всередині колективу установи. Зокрема:

 • Марнується робочий час на недоцільне використання Інтернету
 • Виникає напруженість на основі заздрості “непід’єднаних” до “під’єднаних”
 • Виникає роздратування на випадки обмеження доступу до певних служб чи сайтів Інтернету
 • Виникає ситуація, коли сторонні особи (зокрема родичі та знайомі співробітників) використовують Інтернет, разом з тим різко понижають рівень інформаційної безпеки підприємства

 • Спрощуються контакти працівників, які є небажаними для підприємства (з конкурентами, перевіряючими органами і т.п.)

 • Спрощується доступ працівників до небажаної інформації (компромату на керівництво, служб працевлаштування і т.п.)

Конфлікти з суспільством та державою


Інтернет для підприємства часто стає джерелом нових конфліктів зі зовнішнім світом. Природа таких конфліктів лежить у сфері нерегламентованого та безвідповідального використання Інтернету працівниками з подальшою відповідальністю за такі дії усього підпримства. Часто такі конфлікти набувають однієї з наступних форм:


 • Відповідальність підприємства перед законом та спільнотою за зловмисні дії працівників (спроби злому, спаму, порушення законів в Інтернет і т.п.)
 • Падіння престижу підприємства – через недолугу поведінку співробітників в Інтернет (наприклад некоректні повідомлення на форумах)
 • Відповідальність підприємства за певні упущення, які інакше могли б бути прихованими. Наприклад, виявлення неліцензійних копій ПЗ при спробі автоматичної реєстації у виробників.
 • Порушення авторських прав. Працівники можуть використовувати Інтернет для завантаження неліцензійного ПЗ, баз даних, музики, фільмів, художніх творів.

Висновки


Як ми бачимо, бездумне впровадження Інтернету здатне завдати значної шкоди репутації та благополуччю підприємства. Основними причинами таких збитків є:

 • Некваліфікованість персоналу (як комп’ютерних служб так і простих користувачів)
 • Недостатнє планування процесу впровадження та використання Інтернету на підприємстві
 • Неготовність зустрітися з новими викликами та проблемами, що породжує глобальна мережа
 • Неповне розуміння цілей під’єднання користувачів до Інтернету.


Чи є Інтернет злом для підприємства? Ні! Що ж він може доброго підприємству дати і за яких умов? Це вже тема інших, наступних статтей на цьому сайті.

&copy Андрій Пелещишин

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

А як тоді з атмосферою колективі

Сабж :)

Щось заголовок

Щось заголовок обрізаний. Напевно задовгий, тому не зовсім зрозумілий зміст коментаря. :(

З власного досвіду мушу сказати, що атмосфера в колективі після запуску Інтернету на значній кількості місць (а не тільки в начальника) дестабілізується. І часто в не кращу сторону.
Хоча, звичайно, тут вже важать людські якості персоналу - толерантність, виконавчість, товарськисть.
Хорошому колективу інтернет - тільки на користь.

LOL

Тож так і треба було написати, що Інтернет для хороших колективів - тільки на користь і виділити це в рамку !

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа