Квантова криптографія

Протягом останнього року вдруге з’явилось повідомлення про випробування системи захисту інформації за допомогою “квантової криптографії”. Останній прототип має вирішити задачу розповсюдження ключів на відстань більше 100 км по оптико-волоконному кабелю.

Досить часто термін “криптографія” збиває читачів цих повідомлень.

Суть квантової криптографії – захистити передавання повідомлення з використанням спеціальних технологій кодування бінарних даних фотонами (групою фотонів для надійності передавання). На згенеровані для передавання фотони накладаються певні технологічні обмеження.

Передача даних таким чином сформованим потоком фотонов дозволяє блокувати наступні загрози:

  • Несанкціоноване перехоплення інформації. Перехоплення фотона знищує фотон. Оскільки точне відтворення перехопленого фотона неможливе то факт спроби перехоплення інформації стає відомим.
  • Розголошення інформації. Перехоплення фотону не дає несанкціонованому перехоплювачу точної інформації про “зміст” фотона

Особливість квантової криптографії не у використанні криптографічних (спеціальних метематичних) перетворень інформації, а у використанні особливостей носія інформації. Це перекликається зі стеганографією та іншими технологіями обмеження доступу до інформації. Тому термін квантова криптографія не є найкращім варіантом назви згаданих методів.

Математичні основи та фізичні принципи квантової криптографії ґрунуються на квантовій теорії світла та принципі невизначеності Гейзенберга.

Іншими особливостями квантової криптографії є:

  • складнощі з повторенням (підсиленням) сигналу для передачи на більшу відстань,
  • можливість використання надлишковості пучка фотонів для перехоплення інформації.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа