LightSquid - аналізатор журналів роботи Squid

Серед популярних програм для аналізу журналів роботи проксі-сервера Squid, таких як SARG, SAMS, SquidLog, Statman, SquidGuard, Free-SA тощо, поважне місце посідає LightSquid, створена харків'янином Сергієм Єрохіним. Це маленький (близько 200 КБ) та швидкий аналізатор лог-файлів Squid написаний мовою Perl. На відміну від деяких згаданих вище аналізаторів, LightSquid не потребує для своєї роботи зовнішньої бази даних. Програма запускається за допомогою планувальника cron та зберігає статистику у файловій системі. LightSquid має web-інтерфейс для перегляду результатів своєї роботи. Існують інсталяційні пакети LightSquid для різних дистрибутивів Linux та для FreeBSD

В статті розглянуто встановлення й налаштовування аналізатора LightSquid на комп'ютері з операційною системою FreeBSD, на якому вже встановлений web-сервер Apache.

Встановлення

В операційній системі FreeBSD аналізатор LightSquid можна зібрати з колекції портів:

cd /usr/ports/www/lightsquid
make install clean

Перед встановленням пропонується обрати єдиний параметр конфігурації - GDSUPPORT (підтримка бібліотеки GD).

 

Налаштовування

LightSquid має web-інтерфейс, тому для перегляду статистики слід налаштувати web-сервер Apache, додавши в його конфігураційний файл httpd.conf наступні рядки:

Alias /stat /usr/local/www/lightsquid/
<Directory "/usr/local/www/lightsquid">
AddHandler cgi-script .cgi
AllowOverride All
</Directory>

після чого Apache потрібно перезапустити.

Файли конфігурації LightSquid знаходяться в директорії /usr/local/etc/lightsquid. Головним конфігураційним файлом є lightsquid.cfg. Цей файл не потребує значних змін - необхідно тільки в параметрі logpath вказати вірний шлях до директорії з журналами Squid:

$logpath = "/usr/local/squid/logs";

В параметрі lang задається мова web-інтерфейс. В коментарі до цього параметру вказані наявні локалізації, серед яких української немає, але, якщо перейти до директорії /usr/local/share/lightsquid/lang, де знаходяться мовні файли LightSquid, то виявляється, що файл "ua" теж присутній. Тому можна вибрати українську мову для web-інтерфейсу:

$lang = "ua";

Конфігураційний файл realname.cfg потрібний для зіставлення IP-адрес з реальними іменами користувачів. Файл має доволі простий формат:

<IP-адреса>   <реальне ім'я>.

Наприклад:

192.168.16.17    Вехник Віталій 
192.168.16.31 Мінаєва Анастасія
192.168.16.33 Стеценко Тетяна

Якщо доступ користувачів до Squid надається по логіну і паролю або по MAC-адресі, то в realname.cfg замість IP-адреси необхідно вказати відповідно облікове ім'я або MAC-адресу.

Якщо реальні імена користувачів записані кирилицею, то realname.cfg необхідно перевести в кодування ср1251 за допомогою утиліти iconv.

Конфігураційний файл group.cfg потрібний для поділу користувачів на групи. Файл має той же формат, що й realname.cfg:

192.168.16.17    ІВГ 
192.168.16.31 Бухгалтерія
192.168.16.33 Бухгалтерія

Якщо назви груп записані кирилицею, то group.cfg необхідно перевести в кодування ср1251.

Редагування файлів realname.cfg і group.cfg не є обов'язковим. Якщо їх на заповнити, то у згенерованих звітах, у стовпчиках Real Name і Група будуть зображатися знаки питання.

У конфігураційному файлі skipuser.cfg вказують адреси користувачів, для яких не потрібно збирати статистику:

192.168.16.17
192.168.16.11
SKIP THIS IP

Після завершення налаштовування програм можна перевірити її роботу:

# /usr/local/www/lightsquid/lightparser.pl

Для автоматичного запуску аналізатора за допомогою планувальника cron необхідно у файл crontab додати відповідний рядок, наприклад:

crontab -e
@hourly    /usr/local/www/lightsquid/lightparser.pl 

- запуск LightSquid щогодини.

Використання

Для перегляду результатів роботи LightSquid потрібно в адресному рядку браузера набрати адресу http://<адреса сервера>/stat/, після чого буде показана сумарна по дням статистика використання Інтернет за поточний місяць:

LightSquid збирає статистику по кожному користувачеві та по групах за день, місяць, рік. Якщо перейти по посиланню до статистики якого-небудь окремого дня, то буде показана сумарна статистика по кожному користувачеві, який в цей день мав доступ до Інтернет.

LightSquid також формує звіти по популярним сайтам та великим завантаженим файлам. Крім того, можливо будувати звіти у вигляді діаграм:

 

Висновки

LightSquid - швидкий аналізатор журналів роботи проксі-сервера Squid, який дозволяє отримувати статистику використання Інтернет як окремими користувачами, так і групами користувачів. Не зважаючи на невелики розміри, LightSquid має зручний web-інтерфейс та дозволяє будувати графічні звіти. Ще одною перевагою програми є наявність української локалізації.

Ця програма може бути використана для контролю доступу користувачів локальних мереж до всесвітньої мережі Інтернет.

AttachmentSize
lightsquid1.gif63.93 KB
lightsquid2.gif79.96 KB
lightsquid3.gif32.43 KB

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа