Готується до друку збірник науково-дослідних робіт

Готується до друку вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Інформаційні системи та мережі". Цей збірник праць є затвердженим ВАК та містить науково-дослідні роботи з теоретичних основ інформатики,систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, дистанційного навчання, Web-систем

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа