Технології інтеґрації даних

EAI – це технологія, за допомогою якої організація добивається централізації і оптимізації інтеґрації корпоративних застосувань, зазвичай використовуючи ті або інші форми технології оперативної доставки інформації, яка керується зовнішніми подіями.

ETL – це технологія, яка перетворить дані (зазвичай за допомогою їх пакетного опрацювання) з операційного середовища, що включає гетерогенні технології, в інтеґровані дані, що узгоджуються між собою, придатні для використання в процесі підтримки прийняття рішень; ETL-технологія орієнтована на бази даних, наприклад, сховище, вітрину або операційне сховище даних.

EII – це технологія для інтеґрації в режимі реального часу незіставних типів даних з численних джерел як всередині, так і за межами корпорації; інструменти EII забезпечують універсальний рівень доступу до даних і використовують технологію пошуку інформації або можливості роботи за запитами; технологія EII орієнтована на конкретних співробітників, які одержують інформацію через інструментальну панель або звіт.

ECM – це технологія керування інформаційними ресурсами підприємства, набір інструментів і методів, що використовуються для збирання, керування, накопичення, зберігання і доставки інформації всім споживачам усередині організації. У цілому ECM орієнтується на роботу з неструктурованою інформацією у будь-якому вигляді, включаючи звичні офісні документи у форматі Word або Excel, PDF, а також малюнки, креслення, графіки, скановані зображення і взагалі файли будь-яких форматів, повідомлення електронної пошти, Web-сторінки, відео й іншу інформацію в електронному вигляді. Основне завдання ECM полягає в підтримці повного життєвого циклу інформації.

CDI– це технологія інтеґрація даних про клієнтів, метою якої є забезпечення узгодженої картини інформації про клієнтів. Найчастіше є структурною частиною CRM-систем (систем роботи з клієнтами).

EDR – це технологія тиражування корпоративних даних, яка забезпечує копіювання та узгодження визначених даних з джерела (сховища даних) у всі вказані у репозиторію метаданих об'єкти. У базах даних ця технологія частково нагадує реплікацію даних.

Англійська версія статті:

The integration of data in the data warehouses

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа