Читання RSS без спеціального клієнта

Існує можливість читати RSS новини без інсталяції спеціального клієнта. Існує веб інтерфейс для читання стрічок RSS, заходьте на сайт http://www.bloglines.com, там потрібно зареєструватись, а далі все зрозуміло.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Клієнт краще

Все таки набагато зручніше користатися спеціальними клієнтами. Я наприклад використовую Feedreader.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа