Крах цифрових криптографічних систем?

На сьогодні в цифрових інформаційних системах активно використовують алгоритми цифрового підпису, такі як MD5, SHA-0 і SHA-1, не зважаючи на те, що ніхто строго не довів можливість простого зламання цих алгоритмів багато серйозних систем їх використовує свято вірячи у їх незламність, навіть у нашій країні з початку цього року діє закон, що юридично прирівнює електронні підписи до традиційних, зовсім нещодавно з'явились деякі публікації, що покладають тінь сумніву на хибність таких переконань, це викликало серйозне занепокоєння у сфері цифрового захисту інформації.
Детальна інформація тут http://www.securitylab.ru/47227.html

Багато програм і операційних систем зараз використовують алгоритми контролю незмінності даних, зламання яких автоматично відкриє море дірок у програмному забезпеченні, яке ми використовуємо як надійне.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ця тема має прод

Ця тема має продовження
http://www.securitylab.ru/47775.html

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа