Оголошення про ліцензування бакалаврату 6.040303 «Системний аналіз»

Національний університет «Львівська політехніка»
ліцензує діяльність з надання освітніх послуг
галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
за напрямом 6.040303 «Системний аналіз»

Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення системних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.
Бакалавр з напряму «Системний аналіз» за професійним спрямуванням «Системний аналіз» може обіймати посади інженерно-технічного персоналу, а його функціональні обов'язки можуть бути в межах від участі в наукових та виробничих дослідженнях до менеджменту та маркетингу.
Типовими посадами фахівця в галузі системного аналізу є системний аналітик, інформаційний аналітик, логістик, архітектор даних і знань, адміністратор баз даних і знань, інформаційний менеджер, розробник проектів, аналітик з комп'ютерних комунікацій, редактор контенту комп'ютерних систем, науковий співробітник, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп'ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, конструктор комп'ютерних систем, інженер-програміст, програміст прикладний, програміст системний.
Він може керувати роботами, що пов'язані із побудовою математичних моделей, застосуванням математичних методів, створенням програмного та інформаційного забезпечення, контролем якісних показників діяльності організації, придбання та менеджмент знань та експертних даних, аналіз і узагальнення діяльності організацій та підприємств, виявлення закономірностей і тенденцій, виявлення проблем, визначення правил і шляхів формування та прийняття рішень, створення та розроблення проектів, застосування прогресивних засобів та технологій в діяльності підприємств та організацій, розроблення нових засобів і технологій аналізу керування та прийняття рішень.

-------------
P.S.
Наша кафедра відкриває новий освітній напрям. Дане оголошення я розмістив згідно з вимогами МОН України щодо публічності цього процесу та необхідності інформування громадськості через ЗМІ та Інтернет

P.P.S. Принагідно запрошую абітурієнтів на даний напрям. Не виключено, що одна група формуватиметься уже і в 2008 році.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа