Написання рукопису дисертації за допомогою спеціального шаблону

Робота над рукописами дисертацій, книг, статей вимагає певної автоматизації, оскільки без такої автоматизації багато часу витрачається на рутинне переоформлення наукової (навчальної) роботи з усіма можливими негативними наслідками - і як щодо наявності помилок, так і щодо бажання писати. Особливо це актуально у випадках, коли частини роботи відносно часто перегруповуються, міняються місцями та доповнюються новими фрагментами.

В процесі роботи над черговими дисертаціями (моєю та моїх колег), а також підручниками і посібниками було відмічено, що функціонально автоматизація написання рукописів є подібною (якщо не ідентичною) для різних видів робіт. Це приводить до необхідності відділити функції автоматизації (здійснення нумерацій та посилань на джерела) від оформлення (набору стилів). Недоліком попереднього шаблону Thesis New було поєднання функцій автоматизації і оформлення, що при його пристосуванні до написання іншого виду робіт ніж дисертація приводило до небажаного тиражування і модифікації інтерфейсів та програмного коду.

ThesisPaper - нова версія (2.0) шаблону для написання рукописів дисертацій, книг, статей тощо, яка забезпечує усі функціональні можливості шаблону Thesis New (версії 1.3). Тобто перехід від шаблону Thesis New на ThesisPaper є "безболісним" - принципи роботи, "гарачі клавіші" і "старі" налаштування збережено. Більшість змін зроблено "всередині" шаблону (тобто в його архітектурі і програмному коді), які у першу чергу важливі для розширених можливостей щодо налаштування та розробки нових шаблонів інших видів робіт.

Версія 2.0 шаблону містить такі файли:

 • PaperBase.dot – базовий шаблон, який необхідний для роботи шаблону ThesisPaper – він містить набір функціональних можливостей та інтерфейсів щодо автоматизованого нумерування та форматування елементів, а також створення посилань на них. Цей шаблон може використовуватися декільком шаблонами користувача.
 • ThesisPaper.dot – шаблон користувача, на основі якого необхідно створювати рукопис дисертації – він містить набір стилів, визначень гарячих клавіш та звернень до інтерфейсів базового шаблону PaperBase. За аналогією до цього шаблону можна створити інші шаблони (наприклад, для написання підручників, посібників, методичок тощо).
 • ThesisPaperHelp.doc – текст пояснень до використання шаблону ThesisPaper. Якщо цей файл існує у тій же папці, що файл ThesisPaper.dot, то текст пояснень буде завантажуватися в кінець нового документа, створеного на основі шаблону ThesisPaper.

Основні зручності шаблону полягають в автоматизованій організації нумерації елементів дисертації (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та організації посилань на них (в тому числі на літературні джерела). Використання автоматизованого нумерування елементів гарантує коректний порядок їх нумерації в межах всього документа, а також забезпечує правильність вказівників на ці елементи.

Для інсталяції шаблону ThesisPaper необхідно скопіювати перераховані вище файли у папку шаблонів користувача або шаблонів спільної групової роботи MS Word. Для переходу на шаблон ThesisPaper з іншого шаблону (в т.ч. з Thesis New) необхідно прив'язати документ до шаблону користувача ThesisPaper.dot (детальніше в поясненнях або у ThesisPaperHelp.doc).

Весь документ структурується і форматується за допомогою стилів.
Частина стилів є стандартною для документів MS Word:

 • List Number, List Bullet (Нумерований список, Ненумерований список)
 • Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3)
 • Normal (Звичайний текст)

Крім того у шаблон додано спеціальні стилі:

 • Literature (Список літератури)
 • Equation, Equation Comment (Формула, Коментар до формули)
 • Figure, Figure Name (Рисунок, Назва рисунка)
 • Table Name, Table Header, Table Body (Назва таблиці, Рядок-заголовок таблиці, Вміст таблиці)
 • Definition, Theorem, Example (Означення, Теорема, Приклад)
 • No Number Heading 1,2,3 (Ненумерований заголовок 1,2,3)

Шаблон містить автоматизовані засоби нумерації елементів та створення посилань на них. При цьому формат та позиція нумерації та посилань можна налаштувати під власні потреби.
Якщо елемент пронумерований засобами шаблона, то на нього автоматично можна робити посилання викликом відповідного діалогового вікна. Посилання можна робити на один або декілька елементів.
Між посиланнями та пронумерованими елементами існує навігація.
Для коректної нумерації та посилань шаблон містить засоби перевірки наявності посилань.

Якщо рука достатньо “набита” до написання дисертацій і мишка лише сповільнює цей процес, то доцільно користуватися “гарячими” клавішами шаблону. Кожна комбінація стосується одного з елементів шаблона (література, формула, рисунок, таблиця, означення, теорема, приклад) та однієї з наступних дій:

 • Встановлення необхідного стилю
 • Вставка нумерації елемента
 • Створення посилань на джерела
 • Перевірка наявності посилань на джерела
 • Формування джерела (для літератури)

Обговорення можливостей та використання цього шаблона на сайті Форуму рідного міста або Української наукової Інтернет-спільноти.

Скачати шаблон можна тут: http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis_2

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа