AJAX - новий підхід до побудови інтерактивних веб-сайтів

AJAX (від англ. Asynchronous JavaScript and XML — «асинхронний JavaScript і XML») — це підхід до побудови інтерактивних користувацьких інтерфейсів веб-додатків. При використанні AJAX веб-сторінка не перезавантажується повністю при взаємодії з користувачем. Замість цього з веб-сервера довантажуються тільки необхідні користувачу дані.

Для того щоб дана концепція працювала необхідно між клієнтом і сервером створити так званий Ajax-движок. Який би виконував функції асинхронного доступу користувача до даних на сервері. Як же ж працює модель Ajax?

  • Користувач заходить на веб-сторінку і натискає на якийсь її елемент.
  • Скрипт (на мові JavaScript, якраз той самий Ajax-движок) визначає, яка інформація необхідна для оновлення сторінки.
  • Браузер відправляє необхідний запит на сервер.
  • Сервер повертає лише ту частину документа, яка була запрошена.
  • Скрипт вносить зміни у веб-сторінку, враховуючи отримані результати (без повної перезагрузки сторінки).

Як було сказано вище Ajax – це лише підхід, а не технологія. Він базується на ряді технологій:

  • Стандартизоване представлення з використанням XHTML и CSS;
  • Динамічне представлення і взаємодія з допомогою Document Object Model (DOM);
  • Обмін і керування даними через XML и XSLT;
  • асинхронне отримання даних з допомогою XMLHttpRequest;
  • і JavaScript, що зв’язує все в одне ціле.

Ajax Overview 1

Класична модель веб-додатків технічно є продуманою і логічною, але з її домопогою неможна досягнути хорошої взаємодії з користувачем. І Ajax покликана це змінити.

В чому ж відмінності Ajax? В класичній моделі, коли користувач вводить адресу необхідної сторінки, сервер получає запит по отриманню сторінки і формує відповідь, яка перенаправляється браузеру користувача. В Ajax-моделі перед завантаженням сторінки браузер завантажує Ajax-движок, який відповідає за формування користувацького інтерфейсу і взаємодію з сервером від імені користувача. Основна ідея Ajax-движка полягає в тому, що він проводить взаємодію з клієнтом і сервером асинхронно, а отже користувачу вже не треба чекати повного перезавантаження веб-сторінки, дивлячись на білий екран.

Ajax Overview 2

Ми бачимо, що на однаковому часовому проміжку модель асинхронної взаємодії є кращою, оскільки користувач може виконати більшу кількість операцій ніж в класичній моделі.

Ajax модель є значно важчою в реалізації за класичну модель. Але в мережі Інтернет вже можна знайти готові Ajax-двіжки які можна використовувати для побудови інтерактивних веб-сайтів. Так варто зазначити xAjax.

xAjax це open source бібліотека класів PHP, з допомогою якої легко створювати потужні, веборієнтовані Ajax додатки, що використовують HTML, CSS, JavaScript, и PHP. Додатки, що працюють з допомогою бібліотеки xAjax можуть асинхронно викликати розміщені на сервері PHP функції і обновляти зміст без перезавантаження сторінки.

Як працює xAjax? Біблиотека xAjax створює функції JavaScript, які є оболочкою для PHP функций, що ви можете викликати з сервера. Коли викликається функція JavaScript то ця функція використовує об'єкт XMLHttpRequest для асинхронного з’єднання з об’єктом xAjax на сервері. Після завершення цієї дії повертається xAjax XML відповідь, що містить дані які будуть проаналізовані спеціальними функціями JavaScript-ової частини xAjax і використані для оновлення змісту веб-сторінки.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа