Дослідження ґендерної приналежності користувачів Інтернет

Дослідження, які були проведені Pew Internet & American Life Project's у США мали на меті виявити відмінності у жінок та чоловіків при користуванні Інтернетом.
З 2002 року відсоток користувачів виріс як серед чоловіків так і серед жінок. Відсоток чоловіків, користувачів мережі, з 2002р. до 2005р. виріс з 61 до 68 відсотків. У жінок за цей самий період з 57 до 66 відсотків відповідно. І хоча відсоток Інтернет-користувачів серед чоловічої половини вищий, у абсолютних величинах кількість жінок в Інтернеті більша, оскільки жінок в США більше ніж чоловіків.
При дослідженні вікових категорій, було виявлено, що дівчата віком 18-29 років активніше (86%) користуються Інтернетом, ніж їх однолітки хлопці (80%). Статистично значиму різницю також було помічено серед дорослих, старших 65 років. Тут перевага за чоловікам: чоловіки - 34%, жінки – 21%. Дослідники вбачають проблему в тому, що для старших жінок технології є проблемою, в той час як у молоді проблем не виникає.
Як виявилося, раса є також важливим чинником: білі частіше (70% чоловіків і 67% жінок) користуються Інтернетом. З 2002 року відсоток виріс для обох статей, три роки тому користувачами Інтернет були 62% білих чоловіків та 58% білих жінок.
Серед афро-американців навпаки: відсоток жінок (60%), які користуються Інтернетом за останні 3 роки перевищив відсоток чоловіків (50).
Серед англомовних латиноамериканців (Hispanic) жінок і чоловіків в Інтернеті приблизно порівну: 66% жінок і 67% чоловіків.
Також було виявлено, що одружені люди частіше користуються Інтернетом, ніж їх неодружені однолітки: серед жінок заміжні - 75%, незаміжні - 56%, у чоловіків аналогічна статистика: одружені 72%, неодружені - 62%.
Наявність дітей посилює бажання під’єднатися до Інтернету. Це випадок, коли гендерність втрачає вагу: Інтернетом користуються 80% батьків, які мають дітей до 18 років, проти 60% бездітних.
Дані використані у звіті, взяті з досліджень за 2002 та 2005 роки. Дослідження проводилися з опитуванням 14416 чоловік у 2002 та 6043 чоловік протягом перших 6 місяців 2005 року.

Якщо проаналізувати наведену таблицю можна дійти висновку, що загалом Інтернет був придуманий для білих освічених багатих одружених молодих жінок, які мають дітей. :)

Демографічна ситуація в
Інтернет, 2005 рік

  Чоловіки Жінки
Користуються Інтернетом 68 66
Вік
18-29 80 86
30-49 76 79
50-64 63 66
65 і старші 34 21
Освіта
Без диплому про середню освіту 32 27
З дипломом про  середню освіту 58 56
Навчалися у коледжі 79 79
Закінчили коледж або мають
науковий ступінь
89 89
Раса
Білі 70 67
Латиноамериканці 67 66
Чорні 50 60
Інші 72 66
Річний сімейний дохід
<$30,000 49 48
$30,000 - $50,000 66 76
$50,000 - $75,000 84 87
>$75,000 90 95
Сімейний стан
Одружені 72 75
Неодружені 62 56
Дитина/діти віком до 18
років
Так 81 80
Ні 61 57

Джерело: The Online Battle of the Sexes

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа