Публікація зображень за допомогою модуля Image в Drupal

Модуль Image (http://drupal.org/project/image) призначений для керування зображеннями, які пов'язуються з дописами.
Для відображення зображення у дописі Drupal підтримує наступну процедуру:
1) причепити файл фотографії, який повинен з'явитися у списку причеплених файлів.
2) вимкнути показ цього файлу у списку причеплених файлів.
3) вставити у текст допису таку HTML-конструкцію:

<img src="http://mysite/files/photo.jpg"/>

Такий підхід доцільно використовувати, якщо зображення не є основним елементом допису (наприклад, схема чи рисунок у науковій публікації http://pzhe.net/ua/tdb/time_structured). Однак якщо зображення є основним елементом допису (тобто текстова частина є описом до цього зображення), то не обійтися без модуля Image.
Модуль Image дозволяє пов’язування зображення з дописом, яке розглядається не як причеплений файл, а як невід’ємна окрема властивість цього допису. З кожним дописом може пов’язуватися одне основне зображення, яке відображається у трьох варіантах:
1) зображення-мініатюра;
2) зображення-перегляд;
3) оригінальне зображення.
Зображення-мініатюра (image thumbnail) використовується для показу зменшеного до невеликих розмірів оригінального зображення на сторінках категорій.
Зображення-перегляд (image preview) використовується для показу приведеного до прийнятних розмірів оригінального зображення на сторінках дописів.
Оригінальне зображення використовується для показу завантаженого файлу без змін (і взагалі може бути недоступним без спеціальних повноважень).
Наприклад, на сайті http://lviv.ridne.net встановлено такі розміри для варіантів відображення:
1) зображення-мініатюра – 100х75;
2) зображення-перегляд – 800х600.
Окрім основного зображення з кожним дописом може пов’язуватися декілька додаткових зображень. Додаткові зображення на відміну від основного (для якого виділяється окреме поле) завантажуються як причеплені файли.
Модуль Image має такі спеціальні засоби опрацювання причеплених файлів зображень:
1) для кожного з них створюється окремий допис, у якому це зображення автоматично є основним;
2) якщо увімкнутий показ цих причеплених зображень, то вони відображаються у вигляді списку зображень-мініатюр з посиланнями на відповідні дописи.
Завантаження додаткових зображень дозволяє організувати набір зв’язаних зображень з взаємними посиланнями між основним та додатковими. Такий механізм доцільно, наприклад, використовувати, коли є декілька фотографій про один об’єкт з декількох ракурсів або про декілька об’єктів з однієї точки фотографування (http://lviv.ridne.net/node/1632).
Автоматичне створення окремих дописів на основі додаткових зображень також передбачає наслідування цими дописами приналежності до усіх категорій основного зображення. Тобто перед збереженням основного допису його необхідно максимально прокласифікувати за категоріям, бо у протилежному випадку дописи на основі додаткових зображень будуть непрокласифікованими і не потраплять до сторінок категорій.
Для використання механізмів публікації зображень модуль Image передбачає створення окремого типу дописів – image. Однак існує можливість використання цих механізмів для будь-якого типу дописів. Наприклад, зображення можна пов’язати з дописами типу product з модуля eCommerce (http://vlp.com.ua/node/284).
Адміністрування модуля Image здійснюється у декількох розділах:
1) Керування доступом (http://mysite/admin/user/access) – встановлюються права користувачів щодо використання модуля Image та додаткових модулів, що з ним поставляються.
2) Керування зображеннями (http://mysite/admin/settings/image) – визначення розмірів зображень у режимі мініатюри та перегляду, встановлення каталогу на сервері, у який завантажуються усі зображення.
3) Керування галереями для додаткового модуля Image Gallery (http://mysite/admin/settings/image_gallery) – встановлення кількості зображень та керування показом службової інформації, що відображаються на сторінках галерей.
4) Керування причепленими зображеннями для додаткового модуля Image Attach (http://mysite/admin/settings/image_attach) – керування можливістю причеплення завантажених зображень до нових дописів.
5) Керування автоматичним імпортом зображень для додаткового модуля Image Import (http://mysite/admin/settings/image_import) – встановлення каталогу на сервері, з якого відбувається імпорт зображень.
6) Керування типами дописів (http://mysite/admin/content/types) – встановлення можливості причеплення зображення для кожного типу дописів, визначення розмірів та позиції зображення у режимі перегляду категорії та допису.
Інші модулі, пов'язані з опрацюванням зображень: Image Assist, Image Caption, Image Enhanced Scaling, Image Overlay, Image Pager, Image Picker, Image watermark, ImageCache, Imagecache Actions, ImageCache Color Blend, ImageCache Profiles, Imagecrop.

Джерело http://pzhe.net/ua/drupal/image

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа