Google Scholar - науковий пошук

Google Scholar - пошукова система від Google, яка здійснює пошук у тематичних матеріалах. Орієнтована на науковців та студентів.

Основнимм джерелами для наповнення бази мають бути статті та документи наукових та освітніх установ, професійних спілок ... опубліковані у Web.

Особливість - планується пошук у документах (цитатах) які не публікувались та недоступні on-line. Наприклад, у паперових виданнях, до-Інтернетівських роботах.

Алгоритм ранжування та пошуку також адаптовано під наукові роботи. У результатах пошуку зразу наводиться інформація про цитування.

За адресою Google Scholar доступна Beta версія Google Scholar.

На сайті не вказуються методи формування бази пошуківця.

На кількох тестових запитах помітна різниця між Google Scholar та Google. У Google Scholar на порядок менша кількість результатів, більша корисність результатів з точки зору науковця. На перший погляд більша релевантність результатів перших сторінок.

© Інформаційні технології. Аналітика , Рідна Мережа